DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

SLOVANSKÝ  PERUN

VÝSTAVNĚ JSOU NAŠI PSI VELMI ÚSPĚŠNÍ. MÁME ZADANÉ VŠECHNY TITULY , Z  NEJNIŽŠÍCH VÝSTAV PO NEJVYŠŠÍ. NEJVÍCE TITULŮ MÁ C.I.B.  DORIAN  BOS  GRUNNIENS

TENTO PES MÁ 9 PŘIZNANÝCH ŠAMPIONÁTŮ A ŘADU DALŠÍCH TITULŮ. SLOVANSKÝ  PERUN  JAKO CHOVATELSKÁ  STANICE ROVNĚŽ  OBSADILA NĚKOLIKRÁT  VE FINÁLOVÝCH SOUTĚŽÍCH STUPNĚ VÍTĚZŮ

.

JCH . GUARD  SLOVANSKÝ PERUN

VE FINÁLOVÉM RINGU NA MVP V BRNĚ 2014

ČÍNSKÝ CHOCHOLATÝ PES   GIL  BET  MAHTOB  /30.05.2002/  BYL VÝSTAVNÍ  NADŠENEC.JAKO MLADÝ ZÍSKAL NA EVROPSKÉ VÝSTAVĚ V BRATISLAVĚ 2003 - CAJC-TAKÉ MĚL RÁD PŘEDVÁDĚNÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU

 

 

 

Výstavní tituly

Tituly zadávané ve výstavním kruh v rámci hodnocení plemene

Vítěz třídy

Zadává se jedinci oceněnému známkou výborný 1 ve třídě mladých, otevřené, pracovní, mezitřídě , vítězů a veteránů  a to pouze na výstavách oblastních a krajských.  V případě členění plemene dle zbarvení, velikosti a váhy může být tento titul udělen v každé třídě.

 

Oblastní vítěz

Zadává se na oblastních  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd se zadává stejný počet oblastních vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.

 

Krajský vítěz

Zadává se na krajských  výstavách nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. U plemen členěných podle barev srsti, velikostních rázů atd. se zadává stejný počet krajských vítězů jako na mezinárodní výstavě CACIBů. Informaci o tom, kolik CACIBů se u plemene zadává najdou zájemci na www.fci.be – standardy.

 

Nejlepší mladý  plemene – Best of juniors -BOJ

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší mladý pes nebo fena plemene z konkurence všech mladých jedinců plemene se zadaným čekatelstvím CAJC. Počet titulů BOJ v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

 

Nejlepší veterán plemene – Best of veterans – BOV

Zadává se na výstavách klubových, speciálních, národních a mezinárodních. Titul získává nejlepší veterán pes nebo fena plemene z konkurence všech veteránů plemene se zadaným oceněním výborný 1. Počet titulů BOV  v plemeni je stejný jako počet titulů BOB.

 

Klubový vítěz

Zadává se na některých klubových výstavách. V propozicích výstavy je vždy uvedeno, zda je možné titul na dané výstavě získat či ne. Podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Titul může být např. vázán na členství v klubu. Klubový vítěz se zpravidla zadává nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů. V pravomoci chovatelského klubu je rozhodnout zda vůbec a za jakých podmínek se bude zadávat titul Klubový vítěz mladých. Zpravidla jej získávají pes i fena, kteří obdrželi čekatelství CAJC nebo u plemen posuzovaných podle barev nebo velikostních rázů nejlepší mladý pes i fena z konkurence CAJC.

 

Vítěz speciální výstavy

Zadává se na speciálních výstavách plemene a to nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 

Národní vítěz

Zadává se na národních výstavách nejlepšímu jedinci – psovi i feně- z konkurence výborných 1 CAC z tříd- mezitřídy, otevřené, pracovní, vítězů

 

Vítěz plemene- Best of Breed - BOB

Do soutěže nastupují Nejlepší mladý plemene (BOJ), nejlepší dospělí jedinci (NV, CACIB, Klubový vítěz či Vítěz speciální výstavy) a nejlepší veterán plemene (BOV).  Pokud se jedná o klubovou výstavu bez zadávání titulu Klubový vítěz , postupují do soutěže o BOB nejlepší mladý jedinec plemene (BOJ) , nejlepší veterán plemene (BOV) a všichni CAC. Stejné pravidlo platí na mezinárodních výstavách v případě plemen FCI neuznaných a plemen uznaných prozatímně. Titul může být zadán jen na výstavách se zadáváním CAC. Nezadává se na oblastních a krajských výstavách.

 

               Tituly zadávané v slavnostním kruhu výstavy v rámci závěrečných soutěží na mezinárodních a národních výstavách

 

Vítěz velké národní ceny – BONB (Best of National Breeds)

Do kruhu nastupují na výstavě posouzení jedinci národních plemen (český teriér, český fousek, český strakatý pes, český horský pes, chodský pes, pražský krysařík) a plemene československý vlčák. Všechna plemena jsou představena. Samotné soutěže o titul BONB se zúčastní pouze jedinci s titulem BOB.

 

Vítěz skupiny FCI –BIG

Do soutěže nastupují všichni vítězové plemen (BOB) příslušné skupiny FCI. Neuznaná národní plemena tvoří zvláštní skupinu, jejíž vítěz se na mezinárodní výstavě na rozdíl od výstavy národní nemůže zúčastnit soutěže o titul BOD a BIS.

 

Juniorský vítěz skupiny FCI – (JBIG)

Do soutěže nastupují všichni BOJ - Nejlepší mladí psi nebo feny plemen příslušné skupiny FCI (na NV a MV konaných v ČR se Nejlepší mladí posuzují v rámci svých skupin FCI, do soutěže nastupuje vždy Nejlepší mladý pes nebo fena plemene (BOJ). Do další soutěže (J BOD,J BIS) postupuje pouze jeden pes ze skupiny (J BIG)

 

Vítěz dne – BOD

Soutěž může být zařazena na vícedenních výstavách a nastupují do ní jedinci jedinci, kteří obdrželi titul BIG. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Juniorský vítěz dne (JBOD

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI z jednotlivých dnů vícedenních výstav. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Vítěz výstavy BIS

Do soutěže nastupují všichni vítězové skupin FCI – BIG u jednodenních výstav nebo Vítězové jednotlivých dnů (BOD) na výstavách vícedenních. Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Juniorský vítěz výstavy (JBIS)

Do soutěže nastupují všichni Vítězové mladých skupin FCI u jednodenních výstav nebo  Nejlepší mladí dne (J BOD). Na MVP do soutěže nenastupuje vítěz skupiny neuznaných plemen.

 

Všechny tituly je možno zadat bez ohledu na počet předváděných jedinců, pokud kvalita kandidáta na titul odpovídá požadavkům na jeho zadání. Případné tituly je možno udělit pouze tehdy, je-li jejich udělení v souladu s propozicemi výstavy.

 

Čekatelství

CAJC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU JUNIOR CHAMPIONAT) čekatelství na titul                 český

junior šampion může být zadáno výbornému 1- psovi i feně  ve třídě mladých. Zadává se na

výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní

CAC – (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) čekatelství na titul ČESKÝ ŠAMPION

může být zadáno výbornému 1 – psovi i feně- ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů. Zadává se na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

r.CAC –( RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT) rezervní čekatelství na titul ĆESKÝ ŠAMPION může být zadáno výbornému 2 – psovi i feně ve třídě, kde byl zadán CAC. Zadává se ve třídách: mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů a šampiónů na výstavě klubové, speciální, národní a mezinárodní.

 

CAC ČMKU čekatelství na titul ŠAMPION ČMKU  získávají od 1.7.2011 automaticky na mezinárodních výstavách pes i fena, kteří získali čekatelství CACIB a na Národních výstavách pes i fena, kteří získali titul Národní vítěz. V případě prozatímně uznaných plemen a národních neuznaných plemen na mezinárodních výstavách získává čekatelství CAC ČMKU jedinec, který obdržel titul BOB

 

CACIB  -  (CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) čekatelství mezinárodního šampionátu krásy může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborných 1 z tříd - mezitřídy, otevřené, pracovní, šampiónů.

 

r.CACIB (RESERVE CERTIFICAT D´ APTITUDE AU CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) může navrhnout  rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci -psovi i feně. Do této soutěže postupují : výborný 2 ze třídy, z které byl navržen CACIB a výborní 1 z ostatních tříd.

               

 

Zkratky používané pro označení mezinárodních šampionátů.

C.I.B (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE BEAUTÉ) Mezinárodní šampion krásy. Zkratka C.I.B se používá krátkou dobu, dříve se mezinárodní šampionát uváděl jako ICH – International Champion.

C.I.E. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE EXHIBITION) Mezinárodní výstavní šampion

C.I.T. (CHAMPIONAT INTERNATIONAL DE TRAVAIL) Mezinárodní šampion práce

 

                                                                                                              zpracovala Tichá

                

    FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)

Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgie), tel : +32.71.59.12.38, fax : +32.71.59.22.29,
internet http://www.fci.be
_____________________________________________________________________________________________________

VÝSTAVNÍ ŘÁD FCI

 

 

 

OBSAH

1    Všeobecná ustanovení

2    Žádosti

3    Omezení

4    Zvláštní požadavky / přístupnost pro psy

5    Třídy

6    Známky a umístění

7    Tituly, ocenění a soutěže ve finálovém kruhu

8    Potvrzení titulu CACIB

9    Rozhodčí

10 Povinnosti pořádajících výborů výstav

11 Omezení pro rozhodčí na výstavách

12 Protesty

13 Postihy

14 Vymahatelnost

 

image

 

 

 

Pozn.: Pojmy vztahující se k fyzickým osobám platí pro obě pohlaví a jakýkoliv počet.

 

 

imageŘád pro Výstavy psů pořádané FCI a Doplňující pravidla pro Světové a Sekční výstavy

Tento řád doplňuje Všeobecná ustanovení FCI pouze pro ty výstavy psů, na kterých se smí zadávat titul CACIB (Certificat d'Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI – čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI), ocenění pro „Mezinárodního šampiona krásy“.

Za tyto výstavy vybírá FCI poplatek, jehož výši stanoví Valná hromada FCI. Tento poplatek je splatný za každého psa uvedeného v katalogu v okamžiku obdržení katalogů a seznamů CACIB/Res.CACIB od dané výstavy. Musí být uhrazen i v případě, že nebyly zadány žádné tituly.

1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Členové FCI, řádní i přidružení, musí ročně uspořádat alespoň 1 (jednu) výstavu se zadáváním titulu CACIB.

Rozhodnutí, na kterých výstavách psů může být titul CACIB zadáván, je výhradně v kompetenci členů.

Úkolem generálního sekretariátu FCI je sestavit a zveřejnit kalendář výstav se zadáváním titulu CACIB. Výstavy, které byly schváleny FCI, musí být označeny následovně: “Mezinárodní výstava se zadáváním CACIB FCI”.

On-line katalog s informacemi o plánu hodnocení, plemenech, jménech a majitelích přihlášených psů smí být zveřejněn až  v den výstavy, a to nikdy ne dříve, než dvě hodiny před oficiálním zahájením prvního dne výstavy. V případě, že program výstav je zveřejněn na webových stránkách před vlastní akcí, nesmí obsahovat ani jména přihlášených psů, ani osobní údaje jejich majitelů.

Katalog takovéto výstavy musí být zřetelně označen logem FCI a následujícím textem: "Fédération Cynologique Internationale (FCI)".

2 ŽÁDOSTI                                                                                                             

Žádosti o pořádání mezinárodní výstavy psů se zadáváním CACIB pod záštitou FCI musí být podány na generální sekretariát FCI nejpozději 12 měsíců před konáním výstavy a nejdříve 4 kalendářní roky před konáním výstavy.

3 OMEZENÍ

Pro každé pohlaví, plemeno a varietu – v souladu s nomenklaturou plemen psů FCI – může být v jeden den na jednom místě zadáván pouze jeden titul CACIB. 

V den konání světové nebo sekční výstavy se na stejném kontinentu nesmí konat žádná jiná výstava se zadáváním CACIB. Výjimečné případy bude projednávat Generální výbor.

Pokud je výstava zrušena z důvodu zásahu vyšší moci, je organizátorům tímto doporučeno zčásti vrátit zaplacené výstavní poplatky, a to na základě jeho vlastních platných pravidel.

FCI povolí konání výstav ve stejný den, pokud se tyto výstavy konají v místech vzdálených vzdušnou čarou nejméně 300 km. Pokud je tato vzdálenost menší než 300 km, je možno výstavy povolit, pokud pořadatel, který první podal žádost, dá souhlas druhému žadateli. V takovém případě se doporučuje vzít při rozdělování skupin FCI podle nomenklatury plemen psů FCI v úvahu místa a dny konání výstav.

Na výstavách se zadáváním CACIB musí být jedno plemeno posuzováno v jediném dni, pokud je to možné, a plemena jedné skupiny FCI by měla být také posuzována v jeden den. Pokud je to však nutné z organizačních důvodů, je možné skupiny rozdělit na dva dny.

Rozhodnutí ohledně povolení výstav se zadáváním CACIB je v kompetenci výkonného ředitele FCI.

4 ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY / PŘÍSTUPNOST PRO PSY

Prospěch a zdraví psů musí být NEJVYŠŠÍ PRIORITOU na všech výstavách psů.

Je povinností pořadatelů do výstavního katalogu doplnit, a to dostatečně výrazně, následující sdělení: Vystavovatelé na mezinárodní výstavě FCI jsou odpovědní za blaho psů. Je zakázáno vystavovat psa situaci, která by mohla ohrozit jeho zdraví nebo blaho, jako např. ponechat jej ve vozidle za mimořádného vedra nebo zimy, resp. chovat se k němu hrubým způsobem. Porušení tohoto nařízení bude mít za následek vyloučení z dané i následujících výstav.

Pořadatelé musí zajistit, že budou vystavována pouze plemena, jejichž standardy byly definitivně nebo předběžně uznány FCI a která jsou registrována v plemenné knize nebo v registru plemenné knihy (čekací list) členské země FCI. Stejné ustanovení platí pro nečlenské země FCI, jejichž plemenné knihy jsou však uznány FCI. Plemena, která dosud nejsou uznána (definitivně, ani předběžně) FCI, musí být uznána na národní úrovni a musí jim být národním kynologickým klubem, který je členem nebo smluvním partnerem FCI, vydány průkazy původu. Tato plemena nesmějí být začleněna do žádné skupiny (musí být uvedena ve zvláštním oddílu katalogu nazvaném „plemena neuznaná FCI“) a nesmějí obdržet titul CACIB, ani jiné tituly FCI. Dále jim nejsou přístupné soutěže o nejlepšího psa skupiny (Best of Group).  I za všechny psy těchto plemen se FCI odvádí obvyklý poplatek.

Na všech výstavách se zadáváním titulu CACIB FCI musí být rozdělení do skupin v souladu s aktuální nomenklaturou plemen FCI. Pokud toto ustanovení nebude dodrženo, FCI si vyhrazuje právo odmítnout v budoucnu oprávnění k udělování CACIB na mezinárodních výstavách.

Skupiny jsou:

Skupina 1            Ovčáci a honáčtí psi (kromě švýcarských salašnických psů)

Skupina 2            Pinčové a knírači – Molossoidní plemena – Švýcarští horští a salašničtí psi

Skupina 3            Teriéři

Skupina 4            Jezevčíci

Skupina 5            Špicové a původní plemena

Skupina 6            Honiči, barváři a příbuzná plemena

Skupina 7            Ohaři

Skupina 8            Retrívři – Slídiči – Vodní psi

Skupina 9            Společenští a malí psi

Skupina 10          Chrti

Na všech výstavách s malým počtem přihlášek mohou pořadatelé spojit více skupin pro soutěž o  nejlepšího psa skupiny v závěrečném kruhu; toto však neplatí pro světové a sekční výstavy.

Rozpis a katalog každé výstavy by měl obsahovat kromě názvu plemene v jazyce pořádající země také zemi původu plemene a zároveň by měl být v jednom z pracovních jazyků FCI.

Psi a feny musejí být uvedeny samostatně. Číslování musí začínat od č. 1 a v celém katalogu nesmí být přerušeno. Číslování v rámci jednoho plemene nesmí být přerušeno.

V katalogu se smějí uvádět pouze potvrzené tituly mezinárodního a národního šampiona a oficiální tituly získané na světových a sekčních výstavách FCI (Světový vítěz, Světový vítěz mladých, Světový vítěz veteránů, Vítěz sekční výstavy, Vítěz sekční výstavy mladých, Sekční vítěz veteránů). Zveřejnění dalších titulů v katalogu je ponecháno na rozhodnutí země, která výstavu organizuje.

Nemocní (přechodně nemocní nebo mající infekční chorobu) psi a feny, které kojí nebo jsou doprovázeny štěňaty, musí být vyloučeni z jakékoli výstavy psů. Hárající feny se mohou výstavy zúčastnit, pokud to povolují národní řády pořadatelů. Slepí nebo hluší psi se nesmějí účastnit výstav se zadáváním CACIB FCI. Pokud toto ustanovení není dodrženo a rozhodčí zjistí, že pes je hluchý nebo slepý, je povinen psa z kruhu vyloučit.

Psi, kteří nejsou v katalogu, nesmějí být posouzeni, s výjimkou chyb pořadatele (např. problémy při tisku katalogu atd.).  Přihlášky musejí být úplně vyplněny a zaslány pořadateli před datem uzávěrky přihlášek a přihlašovací poplatky musí být připsány na účet pořadatele.

Účast psů s kupírovanými ocasy nebo kupírovanýma ušima na výstavě se řídí právními předpisy jejich domácí země a právními předpisy země, kde se výstava koná. Posuzování kupírovaných a nekupírovaných psů se musí dít bez jakékoliv diskriminace a být řízeno pouze platným standardem plemene. Právní předpisy pořádající země týkající se vystavování psů s kupírovanými ocasy nebo kupírovanýma ušima by měly být uvedeny v seznamu výstavy nebo na přihláškách a také v propozicích výstavy.

Je zakázáno psy upravovat jakoukoli látkou, která mění strukturu, barvu nebo tvar srsti, kůže nebo čenichu. Povoleno je pouze trimování, zastřižení, česání a kartáčování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytné pro úpravu.

Mikročipy (ISO-standard) a tetování jsou pro identifikaci akceptovány rovnocenně.

Pořádající výbor si vyhrazuje právo nepřijmout účast vystavovatele na výstavě.

5 TŘÍDY

Dvojitá přihlášení a pozdní přihlášení (po uzávěrce) nejsou povolena. Další mezinárodní nebo národní výstavy a soutěže, nebo soutěže pořádané kluby stejné národní kynologické organizace FCI, jako je klub, který pořádá výstavu se zadáváním CACIB, jsou v rámci společného programu ve stejném areálu povoleny, souhlasí-li s nimi pořadatel výstavy se zadáváním CACIB.

Rozhodným datem pro určení věku je datum, kdy je pes vystavován.

Na výstavách se zadáváním CACIB pod záštitou FCI jsou uznávány pouze následující třídy: 

a.         Třídy, v nichž může být zadán CACIB:

-     Mezitřída                                 (od 15 do 24 měsíců)                     povinná

-     Otevřená třída       (15 měsíců a více)                           povinná

-     Pracovní třída         (15 měsíců a více)                           povinná

-     Třída šampionů      (15 měsíců a více)                           povinná

Pracovní třída

Pro přihlášení psa do pracovní třídy musí být k přihlášce přiložena kopie povinného certifikátu FCI, WCC (Working Class Certificate – certifikátu pracovní třídy) (přílohy 1a a 1b) obsahující potvrzení členské země, v níž má držitel a/nebo majitel trvalý pobyt, že pes splnil odpovídající zkoušku a podrobnosti o této zkoušce.

Do pracovních tříd mohou být zařazována pouze plemena, která jsou v nomenklatuře plemen FCI označena jako pracovní, s přihlédnutím k výjimkám uděleným některým zemím pro některá plemena.

Třída šampionů

Pro přihlášení do třídy šampionů musí být do data uzávěrky přihlášek potvrzen jeden z následujících titulů, přičemž kopie dokladu musí být přiložena k přihlášce: 

·         Mezinárodní šampion krásy FCI (CIB)

·          Mezinárodní výstavní šampion FCI (CIE)

·         Národní šampion krásy členské země FCI (s alespoň dvěma tituly CAC z této země)

·          Národní výstavní šampion členské země FCI

·         Národní šampion krásy země, která není členem FCI, ale která podepsala memorandum o porozumění s FCI.

·         Národní výstavní šampion země, která není členem FCI, ale která podepsala memorandum o porozumění s FCI.

Jakmile jsou přihlášky na výstavu uzavřeny, je zakázáno přesouvat psa z jedné třídy do druhé, s výjimkou případů, kdy chybné zařazení vzniklo v důsledku administrativní chyby Organizačního výboru výstavy.

b.         Třídy, v nichž nemůže být zadán CACIB:

 

·                           Třída malých štěňat        (řádně očkovaných štěňat do 6 měsíců)     nepovinná

·                           Třída dorostu                     (od 6 do 9 měsíců)                                               nepovinná

·                           Třída mladých                    (od 9 do 18 měsíců)                                             povinná

·                           Třída veteránů                  (8 let a více)                                                           povinná

c.            Nepovinná soutěž  - Nejlepší z pohlaví (BOS)

Musí zahrnovat alespoň nejlepšího mladého, vítěze CACIB a nejlepšího veterána. Rozhodčí umístí vystavené psy v pořadí podle kvality bez ohledu na třídu, do které patří.

 

d.        Nepovinné společné skupiny/soutěže

Aby se mohl účastnit v těchto soutěžích, musí být pes zapsán individuálně v jedné z povinných tříd.

-      Soutěž/skupina párů: pes a fena stejného plemene a variety v majetku stejného majitele.

-      Chovatelská skupina/soutěž: sestává z nejméně tří a nejvýše pěti jedinců stejného plemene a variety, bez ohledu na pohlaví, pocházejících od stejného chovatele (ze stejné chovatelské stanice), i když nejsou v jeho majetku.

-      Skupina/soutěž potomstva: otec nebo matka s nejméně třemi a nejvýše pěti jeho/jejími potomky (první generace, synové/dcery).

Tyto nepovinné skupiny/soutěže by nejlépe měly být posuzovány v kruzích při posuzování plemen. Rozhodčí plemene vybere nejlepší skupinu a pouze tato skupina bude připuštěna do soutěže v čestném kruhu.

 

6 ZNÁMKY A UMÍSTĚNÍ

Známky zadávané rozhodčími musí odpovídat následujícím definicím:

VÝBORNÁ může být zadána pouze psovi, který se velmi blíží ideálnímu standardu plemene, který je předváděn ve výborné kondici, vykazuje harmonickou vyrovnanou povahu, vysokou kvalitu a má výborný postoj. Jeho vynikající kvality odpovídající plemeni dovolí opominout drobné nedokonalosti; musí však v každém případě vykazovat typické znaky svého pohlaví.  

VELMI DOBRÁ může být zadána pouze psovi, který vykazuje typické znaky svého plemene, dobře vyvážené proporce a je ve správné kondici. Několik drobných vad může být tolerováno. Tato známka může být zadána pouze psovi, který vykazuje kvalitu.

DOBRÁ se zadává psovi, který má hlavní znaky plemene. Dobré znaky by měly převážit chyby, takže pes může být považován za dobrého přestavitele svého plemene.

DOSTATEČNÁ by měla být zadána psovi, který přiměřeně odpovídá plemeni, ale nevykazuje obecně přijímané charakteristické znaky nebo jehož fyzická kondice není dostačující.

DISKVALIFIKACE musí být zadána psovi, který neodpovídá typu požadovanému standardem plemene; který vykazuje chování zjevně neodpovídající standardu nebo který je agresivní; který vykazuje abnormality varlat; který má anomálii čelistí; který má barvu nebo strukturu srsti neodpovídající standardu plemene, nebo vykazuje zjevné známky albinismu. Tato známka má být také zadána psům, kteří tak málo odpovídají jednotnému plemennému vzhledu, že to ohrožuje jejich zdraví. Dále by měla být zadávána psům, kteří vykazují vyřazující vady podle standardu plemene. Důvod, proč byl pes hodnocen známkou DISKVALIFIKACE, musí být uveden v posudku.

 

Psi, kterým nemůže být zadána žádná z výše uvedených známek, opustí kruh s hodnocením: 

 

NEMŮŽE BÝT POSOUZEN. Toto hodnocení se zadává psovi, který se nehýbe, je nemohoucí, který stále skáče na svého vůdce nebo se snaží dostat ven z kruhu, čímž znemožňuje posoudit krok a pohyb nebo se trvale vyhýbá prohlédnutí rozhodčím a znemožňuje prohlédnutí chrupu, anatomie a stavby těla, ocasu nebo varlat. Toto hodnocení se také zadává tehdy, jsou-li patrné stopy operací nebo úprav, které naznačují, že vystavovatel chtěl ošálit rozhodčího. Toto platí i v případě, že rozhodčí má dostatečný důvod předpokládat, že byla provedena operace, jejímž účelem bylo upravit původní stav nebo vlastnost (např. oční víčko, ucho nebo ocas). Důvod, pro nějž bylo zadáno hodnocení NEMŮŽE BÝT POSOUZEN, musí být uveden v posudku.

Čtyřem nejlepším psům v každé třídě je zadáno umístění (pořadí), pokud obdrželi známku alespoň “VELMI DOBRÁ”. 

7 TITULY, OCENĚNÍ A SOUTĚŽE VE FINÁLOVÉM KRUHU

CACIB – Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté de la FCI (čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI)

CACIB smí být zadán pouze psům, kteří obdrželi známku “VÝBORNÁ 1” v mezitřídě, otevřené nebo pracovní třídě, nebo třídě šampionů. CACIB může být zadán jen tehdy, když dotyčný pes byl posouzen jako mající nejvyšší kvality. CACIB není automaticky a povinně spojen se známkou “VÝBORNÁ 1”.

Reserve CACIB je zadáván druhému nejlepšímu psovi, kterému byla zadána známka “VÝBORNÁ” ve výše uvedených třídách. Druhý nejlepší pes ve třídě, v níž byl zadán CACIB se může o Reserve CACIB ucházet, jestliže byl hodnocen známkou „VÝBORNÁ“. Zadání titulu Reserve CACIB však není povinné.

Rozhodčí zadává CACIB a Reserve CACIB podle kvality psů, aniž kontroluje, zda splňují podmínky ohledně věku a/nebo registrace v plemenné knize uznávané FCI.

CAC (Certificat d’Aptitude au Championnat – čekatelství národního šampionátu) je národní ocenění. Stanovení, ve kterých třídách a kterým psům může být toto čekatelství zadáno, je v kompetenci národních kynologických organizací. CAC podmiňuje udělení národního titulu šampiona.

První titul národního šampiona získaný v členské zemi FCI musí být podmíněn nejméně 2 tituly CAC získanými na výstavách pořádaných stejnou národní kynologickou organizací ve stejné zemi ve dvou různých dnech.

Zadávání všech titulů, včetně CACIB, pro jedno pohlaví a plemeno je prováděno jedním rozhodčím, a tento rozhodčí je stanoven předem.

Nejlepší z plemene (Best of Breed – BOB) a nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite Sex – BOS)

Nejlepší mladý pes, vítěz titulu CACIB  a nejlepší veterán z obou pohlaví, jestliže obdrželi známku “výborná“, soutěží o titul Nejlepší z plemene (Best of Breed).  Rozhodčí musí také vybrat nejlepšího jedince z opačného pohlaví (BOS), než je vítěz BOB.

Nepovinné (v případě, že se koná nepovinná soutěž Nejlepší z pohlaví): nejlepší pes a nejlepší fena ze soutěže Nejlepší z pohlaví soutěží o Nejlepší z plemene (BOB) a nejlepší z opačného pohlaví (BOS).

Psi plemen FCI, která nejsou dosud definitivně uznána (mají prozatímní status), se mohou účastnit soutěže o tituly Nejlepší z plemene (Best of Breed), Nejlepší pes skupiny (Best of Group) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show) i přesto, že nesmějí obdržet CACIB. Tato plemena mohou rovněž soutěžit o různé tituly FCI.

Soutěže ve finálovém kruhu:

Nejlepší pes výstavy (Best in Show), Nejlepší pes skupiny (Best of Group), Nejlepší chovatelská skupina (Breeders’ Group), Nejlepší potomstvo (Progeny Group), Nejlepší pár (Couple Class (Brace)), Nejlepší veterán (Best Veteran), Nejlepší mladý (Best Junior), Nejlepší dorost (Best Puppy), Nejlepší malé štěně (Best Minor Puppy) a Junior Handling musí být posuzovány pouze jedním rozhodčím, který musí být stanoven předem. Aby soutěže v čestném kruhu probíhaly rychleji, měl by rozhodčí vystavované psy nebo skupiny posoudit v řádném čase v samostatných kruzích (předkruzích) ještě dříve, než psi vstoupí do čestného kruhu, aby tak rozhodčí po shlédnutí psů při vstupu do hlavního kruhu mohl rychle zvolit semifinalisty nebo finalisty, kteří budou vyžadovat podrobnější hodnocení.

Rozhodovat tyto soutěže smějí pouze rozhodčí, kterým to povolila jejich příslušná národní kynologická organizace.

Chová-li se pes v kruhu (finále skupin plemene) agresivně a jeho chování je svědkem rozhodčí vykonávající svoji funkci, je povinností tohoto rozhodčího napsat zprávu k rukám organizačního výboru a psa ze zbývající části soutěže diskvalifikovat. Zrušeny budou i všechny známky a tituly udělené v daný den.

8 POTVRZENÍ TITULU CACIB

Návrhy na CACIB jsou zadávány příslušnými rozhodčími. Konečné potvrzení provede FCI.

Generální sekretariát FCI kontroluje, zda navržení psi vyhovují podmínkám stanoveným pro potvrzení titulu CACIB.

Kartičky předávané vystavovatelům na výstavách řádně dokládají, že dotyčný pes byl navržen na titul CACIB. Musí obsahovat text: „Podléhá schválení FCI”.

Generální sekretariát FCI se musí ujistit, že titul CACIB byl zadán správně. Nejpozději tři měsíce po výstavě musí pořadatel na Generální sekretariát FCI zaslat jednu kopii katalogu a seznamy psů navržených na CACIB a Reserve CACIB.

Tyto seznamy musí obsahovat následující informace:

Katalogové číslo, jméno psa, plemennou knihu a číslo v plemenné knize, pohlaví, plemeno a varietu, datum narození, jméno majitele, jméno rozhodčího a třídu, v níž byl titul CACIB zadán.

Plemena budou řazena podle svých názvů v jednom ze čtyř pracovních jazyků FCI, následovaného názvem obvykle užívaným v zemi, kde se výstava koná.

Pokud pes není zahrnut v seznamu CACIB (například chybou pořadatele), návrhová kartička může být přijata jako důkaz, není-li v seznamu již uveden jiný pes stejného plemene a pohlaví.

9 ROZHODČÍ

Pouze delegovaný rozhodčí může činit rozhodnutí ohledně zadávání známek, umístění a titulů CACIB. Je povinen tak činit bez pomoci zvenčí a/nebo vměšování kohokoliv jiného.

Posuzování a hodnocení psů mohou provádět pouze rozhodčí, kteří jsou svými národními kynologickými organizacemi oprávněni posuzovat daná plemena. Jsou povinni posuzovat striktně a výhradně v souladu s aktuálně platným standardem plemene FCI.

Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, mohou posuzovat na výstavách FCI pouze tehdy, je-li národní organizace, ke které náležejí, vázána k FCI smlouvou nebo dohodou. Tito rozhodčí mohou posuzovat na výstavách FCI, pokud je jejich jméno uvedeno na oficiálním seznamu jejich národní kynologické organizace.

Musí být dodržena následující pravidla:

a.         Všichni rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, jsou-li pozváni posuzovat na výstavu FCI, musí vyplnit standardní dotazník vydaný FCI. Má jim být zaslán včas a musí být vrácen podepsaný pro odsouhlasení.

b.         Kontrola platnosti údajů obsažených v dotazníku je v kompetenci národní organizace země, kde má rozhodčí z nečlenské země FCI posuzovat.

c.         Všichni rozhodčí, včetně rozhodčích ze zemí, které nejsou členy FCI, se musí za každých okolností řídit standardy plemen FCI, posuzují-li na výstavách konaných pod záštitou FCI. Standardy FCI pro plemena, která budou posuzována rozhodčími, kteří nepocházejí z členských zemí FCI, jim musí být včas před výstavou zaslány pořadatelem, který je pozval.

d.            Rozhodčí z nečlenských zemí FCI smějí na výstavách FCI posuzovat pouze plemena uznávaná jejich národními kynologickými organizacemi, a to i v případě, že na seznamu rozhodčích své národní kynologické organizace jsou uvedeni jako rozhodčí pro všechna plemena.

e.        Rozhodčí ze zemí, které nejsou členy FCI, musí být předem podrobně informováni o výstavním řádu FCI a dalších důležitých procedurálních záležitostech a ustanoveních. Za včasné poskytnutí těchto nezbytných informací rozhodčím zodpovídá pořadatel výstavy země, kde se výstava koná.

10 POVINNOSTI ORGANIZAČNÍHO VÝBORU VÝSTAVY

 

Organizační výbor výstavy má mít znalost obsahu řádů FCI pro rozhodčí a Výstavního řádu pro výstavy psů FCI a má respektovat tento řád.

FCI nemůže být činěna odpovědnou za jakýkoliv incident, který se stane v rámci mezinárodní výstavy FCI.

Pojištění odpovědnosti musí být zajištěno pořadatelem výstavy.

POZVÁNÍ ROZHODČÍCH

a.         Pořadatelé výstav musí rozhodčímu zaslat písemné pozvání. Rozhodčí je povinen písemně sdělit pořadatelům, zda pozvání přijímá nebo odmítá. Měl by vždy splnit povinnost být rozhodčím, nebrání-li mu závažný důvod.

b.         Pokud rozhodčí nemůže splnit své povinnosti z jakéhokoliv závažného důvodu, musí být pořadatel výstavy okamžitě informován telefonem, faxem nebo e-mailem. Odstoupení musí být potvrzeno dopisem.

c.         Pořadatel je stejně tak vázán dodržet své pozvání. Zrušení je povoleno pouze z důvodu vyšší moci nebo vzájemnou dohodou s rozhodčím.

d.        Pokud by byli pořadatelé výstavy byli nuceni zrušit konání akce, nebo delegaci konkrétního rozhodčího, jsou povinni nahradit rozhodčímu náklady, které již vynaložil. Pokud rozhodčí, z jakéhokoliv jiného důvodu než z důvodu vyšší moci“, není schopen dostát své povinnosti posuzovat, je povinen uhradit jakékoli vícenáklady, které již byly vynaloženy.

e.      Rozhodčí by si měli zajistit smlouvu o cestovním pojištění (zrušení letu, nehody atd.), kdykoliv jsou pozváni k posuzování v zahraničí.

f.          Pokud je po rozhodčích požadováno, aby posuzovali plemena uznaná pouze na národní úrovni, musí jim to být povoleno, přičemž se musí řídit řádem pro rozhodčí národní kynologické organizace a musí jim být pořadatelem včas před výstavou poskytnut standard plemene.

g.         Na všech mezinárodních výstavách FCI musí být alespoň 2/3 pozvaných rozhodčích ve sboru (rozhodčí plemen – rozhodčí skupin – rozhodčí pro všechna plemena) rozhodčími schválenými FCI-NO (národní organizací člena FCI). Jestliže pořadatel potřebuje pouze dva rozhodčí, měli by oba být schváleni jejich FCI-NCO.

h.         Rozhodčí plemen FCI ze zemí, které jsou řádnými členy FCI, kteří nebyli NCO země, kde mají své trvalé bydliště, zapsáni do Adresáře rozhodčích FCI (FCI Judges Directory; a to bez dalšího omezení uvedeného v Adresáři u těchto rozhodčích), musejí být – před konáním akce – schváleni svojí NCO pro posuzování plemen(e) a/nebo finálových soutěží v čestném kruhu v zahraničí. Skupinoví rozhodčí FCI z FCI-NO, které jsou řádnými členy, mohou posuzovat všechna plemena ze skupin, pro které mají kvalifikaci, stejně jako soutěž Nejlepší pes skupiny (Best of Group) ve skupinách, pro něž mají kvalifikaci, bez jakéhokoliv oficiálního povolení od své národní kynologické organizace. Mohou posuzovat soutěž Nejlepší pes výstavy (Best in Show), pokud mají schválení národní kynologické organizace a země, kam jsou pozváni, a pokud jsou schváleni jako skupinoví rozhodčí FCI pro alespoň dvě skupiny FCI.

i.          Mezinárodní rozhodčí FCI pro všechna plemena z organizací, které jsou řádnými členy FCI, mohou posuzovat bez jakéhokoli povolení od své národní kynologické organizace, jakékoli plemeno, jakoukoli soutěž, včetně Nejlepší pes skupiny (Best of Group) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show).

j.          Národní rozhodčí FCI pro všechna plemena ze zemí, které jsou řádnými členy FCI, ale mají méně než 100 registrovaných plemen, smějí posuzovat pouze plemena uznaná jejich národní kynologickou organizací. Nejsou-li uvedeni v Adresáři rozhodčích FCI (FCI Judges Directory), musejí mít oprávnění od své národní kynologické organizace.

PŘIDĚLENÍ PLEMEN

Rozhodčí musí být nejpozději tři dny před konáním akce  informován o plemenech a počtech psů, které má posuzovat, stejně jako o svých povinnostech v čestném kruhu. Odeslání této informace včas a písemně je povinností pořadatele výstavy.

Pokud národní organizace vyžaduje individuální písemný posudek pro každého psa, nemělo by být od rozhodčího očekáváno, že posoudí více než asi 20 psů za hodinu a více než 80 psů za den. Není-li takový písemný posudek požadován, neměl by rozhodčí posuzovat více než 150 psů za den. V případě zásahu vyšší moci, například odřeknutí v poslední chvíli z důvodu onemocnění, povětrnostních podmínek apod., může být uvedený počet zvýšen na 100 v případě vypracovávání posudků, resp. 200 bez posudků. V takovém případě musí mezi pořadatelem a rozhodčím dojít ke vzájemné dohodě a rozhodčí musí mít k dispozici velmi zkušený personál v kruhu. Jestliže po rozhodčím bude požadováno, aby posuzoval více než 100 psů, mělo by posuzování probíhat bez písemného posudku.

PRÁVA ROZHODČÍCH

Práva rozhodčích, kteří cestují na mezinárodní výstavy FCI mimo zemi svého bydliště, jsou následující:

a.       Pořadatel výstavy nebo klub, který rozhodčího zve, se musí o rozhodčího postarat, na základě předchozí dohody, od okamžiku jeho příjezdu do země, kde posuzuje, do okamžiku jeho odjezdu; to obvykle zahrnuje den před a den po výstavě, kde rozhodčí posuzuje.

b.      Rozhodčímu musí být poskytnuto přiměřené ubytování po dobu jeho pobytu, které by mělo zahrnovat noc před a noc po výstavě, v závislosti na cestovním plánu rozhodčího.

c.       Rozhodčí se mohou s pořadateli výstav soukromě dohodnout na jiných podmínkách, odlišných od podmínek stanovených v „Příloze řádů pro rozhodčí a výstavních řádů Fédération Cynologique Internationale“. Pokud však taková soukromá dohoda nebyla učiněna, musí jim být poskytnuto to, co je uvedeno v příloze.

d.      Doporučuje se, aby se finanční podmínky stanovily předem ve formě písemné dohody nebo smlouvy mezi rozhodčím a pořadatelem výstavy, která musí být dodržována oběma stranami.

ORGANIZACE A PERSONÁL V KRUHU

Trpasličí plemena a některá další malá plemena musí být posuzována na stole, který zajišťuje pořadatel.

Rozhodčí je zodpovědný za kruh. V případě organizačních problémů je nutno se obrátit na vedoucího kruhu, který rozhodne podle dohody s rozhodčím.

Pro organizační záležitosti by měl být rozhodčímu k dispozici jeden vedoucí kruhu a jeden zapisovatel. Tito asistenti a vedoucí kruhu musí hovořit jedním z pracovních jazyků FCI, podle požadavku rozhodčího. 

Vedoucí kruhu a zapisovatelé musejí být zajištěni pořadatelem výstavy.

Vedoucí kruhu musejí mít dobrou znalost výstavního řádu FCI a výstavních řádů země, kde se výstava koná. Národní kynologická organizace, člen FCI, by měla pořádat specializované kurzy a uplatňovat systém autorizací pro vedoucí kruhu a asistenty.

Vedoucí a zapisovatel by měli rozhodčímu poskytovat tyto služby:
 

·   svolání tříd;

·   kontrola absence ve třídách;

·   informování rozhodčího o změnách vystavovatelů nebo o nestandardním přihlášení;

·   přednostní zapsání posudku, je-li to požadováno, v jazyce určeném rozhodčím (a sděleném předem pořadateli výstavy), aby rozhodčí věděl, co je psáno. Případný překlad posudku by měl být vyhotoven mimo kruh ve zvláštní zóně určené pro překlady;

·   zajištění nezbytných dokumentů a rozdání titulů;

·   vykonání příkazů rozhodčího.

11 POVINNOSTI PRO ROZHODČÍ NA VÝSTAVÁCH

Rozhodčí:

·      by se nikdy neměl opozdit při příjezdu do místa hodnocení, ani prostory výstavy opustit před splněním všech povinností, které mu byly uloženy;

·       by neměl kritizovat práci jiného rozhodčího;

·       za žádných okolností se nemůže ucházet o posuzování;

·       nesmí před ani v průběhu svého rozhodování nahlížet do katalogu výstavy;

·       se v kruhu musí chovat řádně a všechny psy posuzovat spravedlivě; měl by být čistě a odpovídajícím způsobem oblečen, a to v souladu s povinnostmi, které má vykonávat, a vždy by měl být slušný a zdvořilý;

·       nesmí v kruhu kouřit;

·       nesmí v kruhu pít alkohol;

·       nesmí při posuzování v kruhu používat mobilní telefon;

·       nesmí přihlásit psa na výstavu nebo předvádět psa na výstavě, na kterou je delegován jako rozhodčí;

·       partner, člen jeho nejbližší rodiny, nebo osoba žijící s ním ve společné domácnosti smí přihlásit a předvádět psa jakéhokoli plemene, které rozhodčí v daný den výstavy neposuzuje;

·       psi, které rozhodčí předvádí na výstavě se zadáváním CACIB, kde nevystupuje jako rozhodčí, musí být odchováni, vlastněni nebo spoluvlastněni tímto rozhodčím, jeho partnerem, členem jeho nejbližší rodiny nebo osobou žijící s ním ve společné domácnosti; 

·       nesmí posuzovat psa, kterého v posledních šesti měsících před výstavou, na kterou je delegován, vlastnil, spoluvlastnil, upravoval, měl v držení nebo prodal on, jeho partner, člen jeho rodiny nebo osoba, která s ním žije ve společné domácnosti;

·       nesmí na výstavy, na nichž rozhoduje, cestovat s vystavovateli, kteří na těchto akcích vystavují jím posuzované psy;

·      by se za žádných okolností neměl stýkat, ani nikde pobývat s vystavovateli, kteří budou vystavovat jím posuzované psy; k těmto kontaktům může dojí pouze PO ukončení jeho povinností rozhodčího na dané akci;

12 PROTESTY

Rozhodnutí učiněné rozhodčím ohledně známek, titulů a umístění je konečné a neoddiskutovatelné.

Protest je však možno podat proti organizaci výstavy a postupu zadávání známek, titulů a umístění. Protest musí být podán pořadateli výstavy okamžitě, písemně a neprodleně musí být složena jistina ve výši dvojnásobku výstavního poplatku. Ta musí zapsána sekretariátem výstavy.  Pokud je protest shledán neoprávněným, tato jistina zůstane pořadateli. Bude-li protest shledán oprávněným, bude částka jistiny stěžovateli vrácena.


13 POSTIHY

Porušení tohoto řádu může být potrestáno disciplinárními opatřeními. FCI může zakázat dotyčnému pořadateli zadávání CACIB na jeho mezinárodních výstavách na jeden rok nebo na více let. Takové rozhodnutí přijímá Generální výbor FCI po ústním nebo písemném procesu s dotyčným pořadatelem. O odvolání proti postihu uloženému Generálním výborem FCI rozhoduje Valná hromada FCI jako konečná instance.

14 VYMAHATELNOST

Každý pořadatel výstavy se zadáváním CACIB se musí řídit pravidly a zákony příslušné země. V určitých protestech může Generální výbor FCI do věci vstoupit a přijmout konečná rozhodnutí (včetně odebrání CACIB), pokud vystavovatelé, rozhodčí FCI a/nebo pořadatelé výstav nedodržují tento řád. Tato rozhodnutí mají pomáhat zachovat důvěryhodnost mezinárodních výstav FCI a zajistit dodržování tohoto řádu.


Doplňková pravidla pro světové a sekční výstavy Mezinárodní kynologické federace (FCI).

PREAMBULE

Jednou ročně, na mezinárodní výstavě se zadáváním CACIB určené Valnou hromadou FCI, se může zadávat titul „Světový vítěz”. Jednou ročně, na mezinárodní výstavě se zadáváním CACIB určené každou sekcí FCI, se může zadávat titul „Vítěz sekce”. Tituly „Světový vítěz“ a „Vítěz sekce“ mohou být uděleny všem plemenům uznaným, a to jak předběžně, tak i trvale, FCI. Plemena, která dosud nejsou FCI uznána, ani trvale, ani předběžně, se nemohou Světových ani Sekčních výstav zúčastnit.

Pro tituly Světový vítěz a Sekční vítěz není “Reserve” titul. Tyto výstavy musí být pořádány za striktního dodržení řádů FCI.

Světové a sekční výstavy mohou být pořádány pouze řádnými členy FCI.

Jakákoli žádost o Světovou (World – WDS) nebo sekční (Section – SDS) výstavu psů musí být podána na jednom ze dvou formulářů obsažených v příloze (příloha 2 nebo 3).

V den konání světové nebo sekční výstavy je na stejném kontinentu zakázáno pořádat jinou výstavu se zadáváním CACIB. Bez ohledu na sekci, ve které se tyto výstavy konají, mezi konáním světové a sekční výstavy musí uplynout alespoň 6 týdnů. Mezi světovou a sekční výstavou, jsou-li konány ve stejné sekci, musí být interval alespoň 3 měsíce. Vyšší důležitost má datum světové výstavy.

Přihlašovací poplatky na světovou a sekční výstavy musejí být stejné pro všechny vystavovatele. Je však povolena sleva pro členy národního pořádajícího klubu.                                                                                                                             

1 PRAVIDLA

Tituly „Světový vítěz” ("World Winner") a „Vítěz sekce” ("Section Winner") se zadávají psovi a feně, kteří jsou navrženi na CACIB, (viz oddíl 7 „Tituly, známky a soutěže v hlavním kruhu” Výstavního řádu FCI). Udělování tohoto titulu nezávisí na počtu přihlášených v daném plemeni. U plemen prozatímně uznaných FCI budou tituly „Světový vítěz” ("World Winner") a „Vítěz sekce” ("Section Winner") uděleny nejlepšímu psovi a nejlepší feně z mezitřídy, otevřené a pracovní třídy a třídy šampionů. Těmto plemenům nemůže být zadán CACIB.

Titul „Světový vítěz mladých” („World Junior Winner“) nebo „Sekční vítěz mladých“ („Section Junior Winner“) se zadává nejlepšímu mladému psovi a feně, pokud získali známku „VÝBORNÁ 1”.

Titul „Světový vítěz veteránů“ („World Veteran Winner“) nebo „Sekční vítěz veteránů“ („Section Veteran Winner“) se zadává nejlepšímu psovi a feně ve třídě veteránů, pokud získali známku „VÝBORNÁ 1“.

Tituly vítěze veteránů a vítěze mladých se udělují podle distribučního seznamu FCI CACIB.

Pes a fena navržení na CACIB, nejlepší mladý pes a nejlepší mladá fena, a nejlepší pes a fena ze třídy veteránů, kteří získali známku „VÝBORNÝ 1“ ve třídách mladých a veteránů, soutěží o titul Nejlepší z plemene (Best of Breed, BOB) a Nejlepší z opačného pohlaví (Best of Opposite Sex, BOS).

Jeden rozhodčí, který musí být stanoven předem, zadává výše zmíněné tituly i tituly Nejlepší z plemene a Nejlepší z opačného pohlaví (BOS).

Všichni psi musí být posouzeni v souladu s Výstavním řádem FCI. Posudek rozhodčího je nepovinný. Posudky by měly být zapisovány v řeči pořádající země nebo v jednom ze čtyř pracovních jazyků FCI zvoleným rozhodčím. Pořadatel rozhoduje o typu posudku a je zodpovědný za jeho překlad. Pořadatel musí předem oznámit v propozicích, zda vystavovatelé obdrží písemný posudek, nebo ne.

Rozdělení do skupin podle aktuální nomenklatury plemen FCI je na světových a sekčních výstavách naprosto povinné. Jednotlivé skupiny jsou posuzovány celé v jeden den.

Soutěž o „Vítěze dne“ se nekoná. Všichni vítězové skupin povinně soutěží v poslední den výstavy o „Vítěze výstavy“ („Best in Show“).

V průběhu každé světové a sekční výstavy by pořadatel měl zároveň uspořádat světovou a sekční soutěž v Obedience a světovou a sekční soutěž v Junior Handlingu.

2 VÝSTAVIŠTĚ A KRUHY

Světové a sekční výstavy musí být konány na výstavišti, které je pro tento účel vhodné.

Každý jednotlivý kruh musí být dostatečně velký, aby psi mohli být posuzováni v postoji a měli dostatečný prostor k uvolněnému pohybu v kruhu, v souladu s velikostí a počtem psů.

Pořadatelé světových a sekčních výstav musí zajistit čestný kruh, který je dostatečně prostorný pro všechny psy, kteří mají být posuzováni podle skupin FCI. Vystavovaní psi soutěžící ve všech skupinách v čestném kruhu by měli být předběžně posouzeni v samostatných kruzích a to v dostatečném časovém předstihu před tím, než je naplánováno jejich vystoupení v čestném kruhu. Další posuzování rozhodčím v čestném kruhu by mělo být omezeno na vybrané semifinalisty a finalisty.

Pořadatelé musí zajistit snadný přístup vítězů BOB z kruhu předběžného posouzení do čestného kruhu.

Pokud se v rámci výstavy konají další aktivity, nesmějí narušovat hladký chod výstavy.

Pořádající výbor musí v případě venkovní výstavy zajistit dostatečnou ochranu.

3 ROZHODČÍ

Rozhodčí, kteří jsou delegováni na světové nebo sekční výstavy, musí mít zkušenosti s plemenem (plemeny), která budou posuzovat, a měli by být zkušení v účasti na velkých a důležitých výstavách FCI. Měl by být podán důkaz této zkušenosti.

Soutěže Nejlepší pes skupiny (Best in Group, BIG) a Nejlepší pes výstavy (Best in Show, BIS) musí být posuzovány pouze jedním rozhodčím, který je oprávněn toto posuzovat.

Na světových a sekčních výstavách může soutěž BIS posuzovat pouze rozhodčí s kvalifikací na všechna plemena (All Breed Judge) z členského státu FCI.

Soutěže Nejlepší ze skupiny (BIG) smějí rozhodovat pouze rozhodčí s kvalifikací skupinového rozhodčího FCI z členského státu FCI, který je schválen tuto skupinu rozhodovat, nebo mezinárodní rozhodčí FCI s kvalifikací pro všechny  skupiny z členského státu FCI.

Na světové a sekční výstavy musí být delegován vyvážený mezinárodní sbor rozhodčích. Je nutno dodržovat pravidla stanovená v článku č. 10 Pozvání rozhodčích, písm. g) Výstavního řádu FCI (nejméně 2/3 rozhodčích pozvaných do sboru musejí být rozhodčí schválení národní kynologickou organizací, která je členem FCI). K posuzování především svých národních plemen mohou být navíc přizváni kvalifikovaní rozhodčí ze zemí, které  nejsou členy FCI.

Na světovou výstavu psů by měl být z každé sekce FCI pozván alespoň jeden rozhodčí.

Propozice pro světové a sekční výstavy musí jasně přiřazovat plemena k příslušným rozhodčím.

Pro světové a sekční výstavy musí nominovat a zajistit rozhodčí národní kynologická organizace země, v níž se výstava koná.

Rozhodčím, kteří jsou zároveň oficiálními představiteli národní kynologické organizace v generálním shromáždění FCI spojeném se světovou výstavou, musí nejméně 50 % jejich cestovních výdajů uhradit pořadatel akce.

4 POZOROVATEL FCI

A          Generální výbor FCI nominuje pro každou světovou výstavu oficiálního pozorovatele FCI. Výkonný ředitel FCI asistuje oficiálnímu pozorovateli FCI.

Pro sekční výstavy doporučuje příslušná sekce Generálnímu výboru FCI ke schválení oficiálního pozorovatele FCI.

B          Pozorovatel FCI má následující pravomoci:

a.         pomáhat a radit pořádajícímu klubu v průběhu přípravy výstavy;

b.         zajistit, aby národní kynologická organizace hostitelské země dodržovala všechna pravidla a zvláštní řády FCI a aby tato pravidla a zvláštní řády FCI byly v průběhu výstavy správně aplikovány;

c.          zapisovat podrobnosti o všech protestech podaných v průběhu výstavy, vztahujících se k porušení pravidel a zvláštních řádů FCI;

d.         informovat Generální výbor FCI formou úplné písemné zprávy (Příloha č. 4) o své činnosti, sdělit tomuto výboru relevantní protesty a pomoci Generálnímu výboru FCI je zpracovat, je-li to třeba. Kopii této zprávy by měl zaslat prezidentovi Výstavního výboru FCI.

C          Pokud je pozorovatel FCI zároveň členem Generálního výboru FCI, bude reprezentovat FCI na výstavě, nebude-li přítomen jiný člen Generálního výboru FCI.

D          Pořadatel vyplatí pozorovateli FCI na světové a sekční výstavě diety ve stejné výši jako rozhodčím, a uhradí mu cestovní výdaje a výdaje na ubytování a stravování. Dále, v případě, že Pozorovatel FCI je Generálním výborem FCI požádán, aby výstaviště navštívil i před akcí, budou veškeré jeho cestovní výdaje, ubytování i diety hrazeny FCI.

Anglický text je původním dokumentem.

Tento řád byl schválen Generálním výborem FCI na jednání v Berlíně, 31. října 2007. Vstoupil v platnost od 1. ledna 2008.

Změny uvedené tučnou kurzívou byly schváleny Generálním výborem FCI v Amsterdamu v listopadu 2014 a Miláně v červnu 2015.